Mērsraga osta

Mērsraga osta ir nozīmīgs Ziemeļkurzemes reģiona ekonomiskais centrs un transporta mezgls, jo gan pašā ostā, gan arī apkārtējā reģionā esošo uzņēmumu nākotnes perspektīvas ir cieši saistītas ar Mērsraga ostas attīstību. Mērsraga ostas piedāvātā infrastruktūra (piestātnes, pievadceļi, utt.) ir būtisks priekšnosacījums kokapstrādes nozares attīstībai, jo tā piedāvā pašu optimālāko loģistikas risinājumu produkcijas eksportam no Ziemeļkurzemes uz Rietumeiropu un Skandināvijas valstīm.

Pakalpojumi

Mērsraga osta atrodas Rīgas Jūras līča rietumu krastā četrus kilometrus uz dienvidiem no Mērsraga zemesraga. Osta ir mākslīgi izveidots līcis, kuru ierobežo ziemeļu un dienvidu moli. Osta ir ļoti labi savienota ar autoceļiem virzienā uz Rīgu, Talsiem, Tukumu un Kolku.

Mērsraga osta ir viena no Latvijas mazajām ostām, kas dinamiski attīstās, gan strauji piesaistot jaunas komerckravas (koksne, zāģmateriāli, šķelda, kūdra u.c.), gan nostiprinot vietējās tradīcijas zivju pārstrādē. 1994. gadā no Mērsraga ostas tika uzsākts papīrmalkas kravu eksports. Sākot ar 1996. gadu, nosūtītās papīrmalkas apjomi caur Mērsraga ostu ir pakāpeniski palielinājušies, 2000. gadā sasniedzot jau 214,6 tūkst. tonnu gadā jeb 30,5% no Latvijas mazo ostu kopējā koksnes kravu apgrozījuma. Par otru nozīmīgāko kravas veidu šobrīd ir uzskatāma koksnes šķelda, kuras eksports Mērsraga ostā tika uzsākts 2000. gadā. Ostā regulāri tiek pārkrauts noteikts zivju produkcijas apjoms.

Kravu pārvadājumi

Kuģu aģentēšana

Jahtu apkalpošana

Zvejas osta

This site is registered on wpml.org as a development site.