Investīciju iespējas

Mērsraga osta piedāvā ilgtermiņa nomai brīvu zemesgabalu ap 15 ha platībā. Nomas līgums var tikt noslēgts uz termiņu līdz 30 gadiem ar tiesībām to pagarināt.

Zemesgabals ir piemērots jebkāda veida uzņēmējdarbības veikšanai – kravu terminālu, loģistikas parka, nelielas ražotnes izveidošanai. Visas nomnieka investīcijas infrastruktūrā ir nomnieka īpašums.

Ostas pārvaldei ir izstrādāti vairāki attīstības projekti, kas var tikt realizēti piedāvātajā teritorijā, tai skaitā graudu termināls un loģistikas parks.

Provizorisks nepieciešamo investīciju apjoms sastāda no 1,5 līdz 3,0 mln. EUR, kas paredz seguma ieklāšanu, komunikāciju izveidi, pievedceļu izbūvi, kravu pārkraušanas tehnikas un iekārtu, kā arī kravas uzglabāšanai nepieciešamas infrastruktūras izveidi. Prognozējama kapitāla atdeve tiek rēķināta 25-33% apmērā 5 gadu periodā.

This site is registered on wpml.org as a development site.