Kvalitātes pārvaldība

Kvalitātes vadības sistēma Mērsraga ostas pārvaldē ieviesta Eiropas Savienības finansēta projekta ietvaros un tā mērķis ir uzlabot Mērsraga ostas darbības efektivitāti, labāk organizēt cilvēkresursu vadību, stratēģisko un risku vadību. Kvalitātes pārvaldības sistēmas ieviešana palīdz standartizēt informācijas plūsmu, ostas darbības procesus un tā ir būtisks priekšnosacījums, lai nodrošinātu ilgtspējīgu izaugsmi Mērsraga ostai, kas savukārt dos ieguldījumu visa reģiona ekonomiskajā izaugsmē. Projektu “ISO 9001 kvalitātes vadības sistēmas ieviešana Mērsraga ostas pārvaldē” veica Mērsraga ostas pārvalde sadarbībā ar biznesa konsultāciju kompāniju SIA “Consult”. Sertifikācijas auditu 2010. gada aprīlī veica starptautiskais vadības sistēmu sertifikācijas uzņēmums “Bureau Veritas”, kā rezultātā ostas pārvaldei tika piešķirts ISO 9001:2008 kvalitātes vadības sistēmas sertifikāts. Projektu “ISO 9001 kvalitātes vadības sistēmas ieviešana Mērsraga ostas pārvaldē” 85% apmērā no projekta attiecināmajām izmaksām finansēja Eiropas Sociālais fonds, atlikušie 15% tika finansēti no Latvijas Republikas valsts budžeta. Aktivitāti administrēja Valsts kanceleja sadarbībā ar Sabiedrības integrācijas fondu.

2019.gada martā ostas pārvalde tika pārsertificēta atbilstoši standarta ISO 9001:2015 prasībām, tādējādi apliecinot, ka ostas pārvaldības sistēma atbilst ISO 9001:2015 standarta kritērijiem, iestādes pārvaldības sistēma spēj nodrošināt, ka organizācija izpilda līgumsaistības, normatīvās un uzraudzības institūciju prasības, un ka pārvaldības sistēmas efektivitāte sekmē organizācijas izvirzīto mērķu sasniegšanu.

This site is registered on wpml.org as a development site.