Par Ostu

Mērsraga osta ir nozīmīgs Ziemeļkurzemes reģiona ekonomiskais centrs un transporta mezgls, jo gan pašā ostā, gan arī apkārtējā reģionā esošo uzņēmumu nākotnes perspektīvas ir cieši saistītas ar Mērsraga ostas attīstību. Mērsraga ostas piedāvātā infrastruktūra (piestātnes, pievadceļi, utt.) ir būtisks priekšnosacījums kokapstrādes nozares attīstībai, jo tā piedāvā pašu optimālāko loģistikas risinājumu produkcijas eksportam no Ziemeļkurzemes uz Rietumeiropu un Skandināvijas valstīm.

Mērsraga ostas vēsture iesākās 1842.gadā, kad tika izrakts kanāls 4 km garumā no Engures ezera līdz jūrai. Tālākā ostas attīstība bija rāma. Pēdējos gadus varam runāt par strauju pārtapšanu, pateicoties kravu pārvadājumiem un aktīvai ES finansējuma piesaistei ostas modernizācijai.

Mērsraga ostas pārvalde sekmīgi pilda savas funkcijas, apsaimniekojot un pārvaldot Mērsraga ostu un tās infrastruktūru.

Ostā tiek realizēti ES līdzfinansēti projekti. Projektu ietvaros tikusi veikta ostas padziļināšana, mola rekonstrukcija,  krasta stiprinājumu izbūve, rekonstruētas ostas piestātnes, būvēti angāri. Arī par ostas pārvaldes līdzekļiem pastāvīgi tiek pilnveidota un uzlabota ostas infrastruktūra.

Visi šie darbi tuvina Mērsraga ostu vienam mērķim – lai osta kļūtu par reģionālo ostu ar savu industriālo parku un loģistikas centru.

Mērsraga ostas nākotnes tirgus analīze apstiprina, ka tai ir visi galvenie priekšnosacījumi kravu apgrozījuma palielināšanai:

* Zema ostas zemes nomas maksa;
* Spēcīgas ostā strādājošas stividorkompānijas;
* Izdevīgs ģeogrāfiskais stāvoklis;
* Izejvielām un resursiem piesātināts kravu baseins;
* Spēja veiksmīgi konkurēt ar tuvākajām ostām gan Latvijā, gan kaimiņvalstīs;
* Vietējo un ārvalstu kompāniju ieinteresētība par darbību Mērsraga ostā u.c.;
* Atsaucīga ostas pārvalde.

Ostas atrašanās vieta: līdz Talsiem – 45km, līdz Tukumam – 45 km, līdz Rīgai – 95 km. Tuvākās dzelzceļa stacijas Stende – 50 km, Tukums – 45 km . Mērsraga pagasta teritoriju šķērso republikas nozīmes autoceļi: Tukums – Kolka un Stende – Lauciene – Mērsrags.

Mērsraga ostas pārvaldnieks
Jānis Budreika

This site is registered on wpml.org as a development site.