Ostas vēsture

Mērsraga ostas pārvalde tika izveidota 1994. gadā, un tajā pašā gadā Mērsraga ostā uzsākta komerckravu apstrāde. Jau 1995. gadā kravu apgrozījums sasniedza 117 000 t. Uzsākot komerckuģu apkalpošanu Mērsraga ostā, radās nepieciešamība pēc radikālas rekonstrukcijas un tā 1998. gada oktobrī tika uzsākta Mērsraga ostas pirmās kārtas rekonstrukcija un jau 1999. gada decembrī šis projekts tika nodots ekspluatācijā, sevī ietverot jaunu dienvidu mola izbūvi, piestātnes Nr. 7 un rampas izbūvi, dienvidu krasta stiprinājumu izbūvi, kanāla un akvatorijas padziļināšanu līdz -6,5 m.

Mērsraga ostas otrās kārtas rekonstrukcija tika uzsākta 2003. gadā ar piestātnes nr. 6. celtniecību, kas tika nodota ekspluatācijā 2004. gadā. Šis projekts bija īpaši izaicinošs tādēļ, ka uz 6. piestātnes atradās zivju rūpnīcas ēkas un iekārtas, kas traucētu kravu pārkraušanai. Ēkas vajadzēja nojaukt un uzbūvēt no jauna, neietekmējot zivju rūpnīcas darbu, kas arī tika paveikts. Paralēli piestātnes celtniecībai tika izveidots 7 ha liels kravas laukums ar pievedceļiem. Savlaicīgi, 2004. maijā tika izveidota darba grupa jauna velkoņa izbūvei (J. Budreika, O. Veinbergs, A. Šteinbergs, G. Rožkalns), un 2005. gada martā tika uzbūvēts jauns velkonis ar šādiem parametriem: kuģa garums 14 m, platums 4 m, dzinēja jauda 430 Z/S un iegrime 1,5 m.

Izmantojot “Phare” programmas fondu līdzekļus un Mērsraga ostas pārvaldes līdzfinansējumu 20042006. gadā tika uzbūvēts Informācijas centrs/caurlaides ēka, un 2007. gadā tur tika ierīkots sanitārais robežkontroles punkts. Lai pabeigtu ostas aizsargbūvju izbūvi, bija nepieciešams rekonstruēt arī ziemeļu molu, tādējādi pasargājot ostas akvatoriju no valdošo Z, ZR virziena viļņu ienākšanas ostā, kas traucēja kuģu stāvēšanu pie piestātnēm. Izmantojot Eiropas struktūrfondu naudu 75% apmērā no projekta vērtības un Ostas pārvaldes līdzfinansējumu, 2005. gada septembrī tika uzsākti darbi pie Ziemeļu mola rekonstrukcijas un pagarināšanas, un jau 2007. gada septembrī mols tika nodots ekspluatācijā. Rekonstruētā un pagarinātā mola kopējais garums ir 430 m. Līdz ar mola nodošanu ekspluatācijā Mērsraga ostas otrās kārtas rekonstrukcija tika veiksmīgi pabeigta.

2011.gadā tika pabeigta virkne vērienīgu ostas modernizācijas projektu, tai skaitā veikta ostas padziļināšana līdz -6,5m , izbūvētas piestātnes 6A un 9.

No 2010.līdz 2015.g. Ostas pārvalde sadarbībā ar uzņēmējiem (SIA “IMS”, “Tobago MD”, “Fineks MT”, “Mērsrags Termināls”, Jūras ģeoloģijas centrs, uzņēmējs Jānis Porītis) rekonstruēja un uzbūvēja 10 noliktavas.

Ostas pārvalde turpina aktīvu darbu pie ostas attīstības.

This site is registered on wpml.org as a development site.